Privacybeleid

Privacybeleid conssert
conssert streeft er naar om, o.a. in navolging van de (Uitvoeringswet) AVG, zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van conssert (werknaam voor een samenwerking van natuurlijke personen met postadres, Heischouw 7, 5345XT Oss). Als conssert door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover -indien redelijkerwijs mogelijk- geïnformeerd (zie ook hieronder) en -indien nodig geacht- geconsulteerd. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor diensten van conssert, waaronder ‘inclusief genieten concerten’ waarbij u betrokken bent (naam, adres, woonplaats (NAW), bankgegevens, e-mail adres). IP adressen die gebruikt worden om de website van conssert te benaderen worden opgeslagen via de ‘host’ van de website en kunnen worden gebruikt om gebruik van onze website te analyseren en/of te verbeteren. Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door conssert inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt, zoals (bank)gegevens bij aankoop van producten en (andere) informatie voor het bijhouden van een deugdelijke boekhouding. conssert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen (tenzij anders met u overeengekomen) en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen. conssert heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen en te bewaren. Derden die over gegevens van u kunnen beschikken en die (eventueel) kunnen/moeten bewaren zijn individuen/instellingen die betrokken zijn bij de activiteiten van conssert (bijv. uw coach, mentor, familie), banken (voor zover u/ conssert gebruik maken van hun diensten) en de ‘website host’/e-mailprovider (bijvoorbeeld e-mail- en IP adressen). Persoonsgegevens over u kunnen -na overleg- eventueel publiek worden middels bijv. een curriculum vitae in een programmaboekje, aankondigingen op websites of andere (sociale) media. Versie: 09APR23.